Symbol_losning_personer

Skriv inn navnene på tre personer som kan gi svar på disse tre spørsmålene.