Symbol_losning_boble

Den enkleste måten å teste en løsning på, er å spørre folk hva de mener om den.

Hvilke spørsmål kan teste folks oppfatning av en tenkt løsning?

Les mer

Hvordan tester man?

Det er ikke nødvendig med en ferdig eller gjennomarbeidet løsning for å teste, og det er ikke alltid direkte spørsmål gir det beste svaret på om noe vil fungere.

  • Kan en tegning eller beskrivelse gjøre det lettere å komme med tilbakemeldinger?
  • Kan en enkel demonstrasjon ha noe for seg?
  • Kan dere prøve ut metoden bare én gang, eller med veldig få brukere?

Hvis man gjør testen så liten som mulig, kan man spare tid slik at man kan gå flere runder med behov, løsning og test.