Symbol_losning

Har dere en idé til hvordan dere skal dekke behovet?

  • Ja
  • Nei

Hvis man ikke har en idé til løsning, bør man gå tilbake til brukerne og stille flere spørsmål. Les mer om behovskartlegging og idémyldring her.

Når dere har kommet fram til et løsningsforslag, beskriv dette med så få ord som mulig:

Beskriv løsningen med så få ord som mulig: