Rapport

Prosjektets navn
Enhet

Behov

Behov som skal løses
i prosjektet

Hva bør dere vite for å få bedre innsikt i behovet?
Hvem kan gi svar på disse spørsmålene?
  • ()
  • ()
  • ()
Innspill fra
behovskartlegging

Løsning

Hvordan skal behovet
løses?

Hvilke spørsmål kan teste folks oppfatning av en tenkt løsning?
Hvem kan gi svar på disse spørsmålene?
  • ()
  • ()
  • ()
Innspill fra testing

Pådriver

Pådriver
Pådrivers utfordring

Pådrivers tid til å
jobbe med prosjektet
Ca 0%

Team

Medlemmer i teamet
Teamet savner følgende
kompetanse:

Forankring

Personer som bør involveres:

Deres vurdering av de fem fundamentene

Bar_behov Bar_losning Bar_padriver Bar_team Bar_forankring

Framdrift

Hva er det neste som skal gjøres?

Lagre prosjekt

Ønsker du å fortsette arbeidet med prosjektet senere, fyller du bare ut epostadressen din under. Da sendes en unik link til prosjektet så du kan fortsette arbeidet – hvor og når du vil.

Lukk