Bar_behov Bar_losning Bar_padriver Bar_team Bar_forankring

Sannsynligvis bør dere forbedre minst ett av de fem fundamentene. Gjør dere det, vil sannsynligheten for å lykkes øke. Hvis ikke, tror vi sannsynligheten for å lykkes ser slik ut: