Symbol_behov

Hva er egentlig behovet
dere ønsker å løse?

PS: Forsøk å beskrive et behov, ikke en løsning.