Symbol_forankring

Hvor godt er prosjektet forankret hos de som må involveres eller bes om lov?