Symbol_forankring

Hvem bør involveres for at prosjektet skal lykkes?