Symbol_blt

Nå har dere gått én enkelt runde med Behov, Løsning og Test. Man må ofte gå mange runder før løsningen blir virkelig god.

Nå skal dere vurdere hele prosjektet i lys av de fem fundamentene.