En kommune sliter med mye ungdomskriminalitet. En kartlegging av behov viser at et bedre kulturtilbud kan være en løsning.

Hvem bør være med i teamet som skal jobbe med dette? Det er kun plass til tre i teamet.

  • Jørgen, medlem i kommunestyret Nytenkende
  • Synne (17), har kriminell erfaring Positiv
  • Eva, fritidsklubbleder Ustrukturert
  • Per (15), fotballtalent Selvopptatt
  • Fatima, politibetjent Ansvarsfull
  • Teodor, musikklærer Ildsjel
  • Gro, IT-konsulent Reflektert
  • Trude, kultursjef Gammeldags
  • Chris (16), elevrådsleder Kompromissløs
0/3 Avgi svar