Mangel på pådriver?

En tverrfaglig prosjektgruppe ble satt ned for å diskutere hvordan man kunne øke valgdeltakelsen blant nye landsmenn. Alle i gruppa var enig i at dette var kjempeviktig.

Ingen innkalte til møte nummer to.

Har noe liknende skjedd hos dere?

Ja Nei

Droft Hva er årsaken til dette?

Droft Kan det likevel komme til å skje? Hva gjør dere da?