Symbol_padriver

Pådriver

Pådriveren er den som tar tak i et problem og prøver å finne en løsning. Pådriveren har ofte tanker om problemet, og engasjerer og får med seg andre.

Faces_padriver
Les mer

Pådriveres utfordringer

  • Pådrivere ønsker gjerne fremdrift, men det er viktig at de ikke overlates for mye til seg selv. De kan lett “møte veggen”.
  • Det er ikke uvanlig at pådrivere har så sterkt eierskap til en sak at de både går for raskt på løsning, og er lite mottakelig for alternativer.
  • Bygg et godt team rundt pådriveren, hvis ikke hele teamet allerede består av pådrivere. Da dukker ofte andre utfordringer opp.
  • Det er en utfordring å være pådriver for andres ideer.