Er dette en innovasjon?

En kommune ser at Oslo bruker en spesiell type sengetøy på sykehjemmene sine. som fungerer veldig godt. Beboerne glir ikke så lett på dette sengetøyet når de sitter oppreist. Kommunen tar i bruk sengetøyet på sine sykehjem. Det fungerer bra også hos dem.

Synes dere dette er innovasjon?

Ja Nei

Å kopiere andres løsninger kan også være innovasjon, dersom det fyller kriteriene nytt (hos dere), nyttig og nyttiggjort.

Er ikke dette både nytt, nyttig, og nyttiggjort for kommunen?