Er dette nytt og nyttig?

En kommune vil innføre en avansert medisindosett som gjør det lettere for eldre å ta medisinene sine uten at de trenger hjemmebesøk som passer på at de tar riktig medisin til rett tid.

Drøft verdien av den nye løsningen

  • for kommunen
  • for brukerne
Tagcloud