Oppsummering av
de fem fundamentene

 • Symbol_behov

  Behov

 • Symbol_losning

  Løsning

 • Symbol_padriver

  Pådriver

 • Symbol_team

  Team

 • Symbol_forankring

  Forankring

 • Symbol_question

De fem fundamentene skal forstås som et gangestykke: Dersom ett vurderes til å være null, blir svaret null.

Se eksempel

Historien om Kari, 82 år

Kari bor alene i en leilighet i 3. etasje i en blokk. For to år siden levde hun et aktivt og sosialt liv uten hjelp fra kommunen, men så falt hun og brakk lårhalsen. Etter sykehusopphold og noe opptrening på kommunens sykehjem ble Kari flyttet hjem til egen leilighet.

Fra å være en aktiv deltaker i lokalsamfunnet ble Kari nå sittende passiv i eget hjem. Hun var redd for å gå ut, og oppgaver hun tidligere lett kunne løse selv ble vanskelige. Livskvaliteten ble mye dårligere enn før ulykken. Kari følte seg ensom og redd og fikk gradvis mer og mer hjelp fra kommunen. De hjalp henne med å stelle seg selv, hente post, handle, lage mat, osv. Med andre ord: et helt typisk tilbud.

Høsten 2012 begynte kommunen Kari bor i å tenke nytt. De startet opp et prosjekt for hverdagsrehabilitering etter inspirasjon fra Fredericia kommune i Danmark.

Kommunens ergoterapeut var pådriver i prosjektet, og Kari var en av de første som ble rekruttert inn i prosjektet.

Kommunen begynte å jobbe annerledes med å forstå hvilke behov Kari egentlig hadde.

En tverrfaglig gruppe (team) gikk sammen om å kartlegge Karis behov. Gjennom samtaler og observasjoner hjemme hos henne fikk de innsikt i hvordan Kari helst ville leve. Det Kari ønsket aller mest var å klare seg selv.

Teamet ble enig med Kari om å prøve ut en løsning der et tverrfaglig team skulle trene opp Kari til å bli mest mulig selvstendig. Etter noen få måneder har Kari gått fra å ha 13 timer hjelp fra kommunen hver uke, til en halv time annenhver uke. Kari er tilbake der hun var før ulykken, og klarer små og store hverdagsoppgaver selv.

Prosjektet har hele tiden hatt positiv oppmerksomhet fra kommunens ledelse, noe som har sikret god forankring. Resultatene har gjort at dette nå er etablert praksis, og ikke lenger et prosjekt på siden av daglig drift.

Fakta om hverdagsrehabilitering: Kjerneelementene i denne tilnærmingen handler om å snu opp ned på hvordan man innretter tjenestene. Man tar utgangspunkt i innbyggernes eget behov, ikke systemets behov.

Gjennom økt satsing på forebygging og tidlig innsats, og tverrfaglig oppgaveløsning – har danske kommuner resultater som viser at tilfredsheten øker både blant brukere og ansatte. I tillegg sparer kommunene penger.