Løsning: eksempler

Eksempel 1

Et selskap lærte gjennom intervjuer av sykepleiere at det var vanskelig å sammenligne lønnsslipp med turnus. Gjennom flere runder med testing utviklet de en app som løste problemet, og som i tillegg gjorde det enkelt for de ansatte å finne vaktene sine, melde fra om bytter m.m.

Eksempel 2

Teknisk etat i en kommune hadde behov for å registrere vedlikehold av bygninger. De brukte to millioner kroner på utvikling av programvare. Det viste seg i etterkant at programmet ikke fungerte på driftsledernes nettbrett – kun på tradisjonelle datamaskiner.

Droft Hva er grunnen til at de lykkes i eksempel 1, men ikke i eksempel 2? Kan noe liknende skje hos dere?