Symbol_losning

Løsning

En løsning er en tjeneste eller et produkt, eller en kombinasjon av disse, som tilfredsstiller brukernes behov. Løsningen kan også være en ny måte å samarbeide eller kommunisere på. Den bør ha så stor verdi at den veier opp for kostnaden og ulempene den eventuelt medfører.

Faces_losning
Les mer

Å utvikle en løsning

Kritikk kan virke svært dempende på kreativiteten. I tidlig fase med å finne en ny løsning må det gis frihet til å komme med dumme forslag. Mange slike forslag kan inneholde nyttige elementer som det er viktig å ta med videre.

Det er sjelden vi er de eneste i kommunen/fylket/Norge/verden som opplever et bestemt problem. Ofte finnes allerede gode løsninger andre steder. Få en oversikt over i alle fall noen løsninger som allerede finnes (nasjonalt/internasjonalt). Test disse løsningene. Da finner man også lettere ut om det er nødvendig med endringer i arbeidsmåte/organisering.

Arbeid med sammensatte løsninger kan virke uoverkommelig, men dersom man deler opp i del-løsninger, jobber med disse og så setter dem sammen igjen til en totalløsning, kan man lettere komme fram til en fullstendig løsning.

Se eksempel

En kommune på Vestlandet ville spare penger på matproduksjon til sykehjemmene. Noen fikk en «god» idé, og kjøpte inn traller, for 800.000 kroner, som kunne frakte varm mat fra sentralkjøkkenet ut til sykehjemmene. Det viste seg at løsningen ikke var kostnadsbesparende allikevel. Nå står bare mattrallene i kjelleren på et av sykehjemmene…

Husk å teste løsningen, før den ferdigstilles – alltid!