Symbol_forankring

Forankring

Forankring handler om å involvere de som gir deg lov, de du arbeider sammen med, andre personer/miljøer du må involvere i prosjektet, og de som skal ta løsningen i bruk.

Det viktigste spørsmålet er: hvorfor vil vi gjennomføre dette innovasjonsprosjektet?

Faces_forankring
Les mer

For å oppnå god forankring, er det viktig å kunne argumentere for hvilke verdier løsningen kan resultere i, og at disse verdiene klart overstiger forventede kostnader med løsningen.

I tillegg må man sørge for at involverte personer/grupper har en felles forståelse av prosjektets mål eller retning.