Symbol_blt

Verdens enkleste innovasjonsverktøy?

Innovasjonsprosessen består av arbeid med BEHOV, utvikling av LØSNING, og TESTING av løsningen. Vi kaller dette en BLT-prosess. Prosessen gjentas til løsningen virkelig fungerer godt.

Når man har god innsikt i behovet, og én idé til løsning, er det viktig å teste idéen før man bruker masse tid og penger på å kjøpe, implementere, lære opp og prøve ut.

En slik test kan være et spørsmål, en samtale, en tegning, en modell eller en praktisk test med f.eks. en bruker. En første test kan være så liten som å spørre en bruker om de tror løsningen er en god idé.