Hva er egentlig behovet?

Per går til skolen hver dag i veldig trafikkerte områder. En gang ble han nesten kjørt ned av en bil.

Hva trenger egentlig Per?

  • Ny skolevei
  • Kunnskap om trafikksikkerhet
  • Skolebuss
  • Økt sikkerhet i trafikken
  • Fortau
  • Refleksvest
  • Skoleskyss
  • Tryggere skolevei