Symbol_behov

Behov

Det er viktig å ha god innsikt i brukerens behov før vi utvikler en løsning. «Brukerne» er alle de som kommer i kontakt med den ferdige løsningen.

Faces_behov

Et problem kan være at vi automatisk tror at andre ser det samme behovet vi gjør, og at de uten videre vil bidra til at den nye løsningen tas i bruk.

Les mer

Hvordan forstå behovet?

Ofte blander vi behov og løsning når vi skal uttrykke oss. «Nå har jeg behov for et glass rødvin» kan bety at man føler et behov for å slappe av. Rødvin er forhåpentligvis bare en av flere mulige løsninger.

Når en avdekker behov er det viktig å stille gode spørsmål, og lytte godt. Det er viktig å forstå hvordan ulike brukere kan oppleve den nye løsningen.

Brukerne kan ofte gi oss verdifull innsikt i hvilke behov de har. Når vi snakker med brukere, kan en lang liste med spørsmål være lite hensiktsmessig. En uformell samtale kan ofte være bedre. Tema for denne samtalen bør planlegges godt. De utsagnene vi får kan inneholde skjulte behov/forslag til ny løsning. Det er også smart å observere de omgivelsene løsningen skal fungere i, og hvordan brukerne oppfører seg.

Det finnes mange metoder for å kartlegge behov. For mer informasjon, ta en titt på denne rapporten. Selv om denne rapporten er utviklet for helsesektoren, kan metodene fint tas i bruk av alle.

Se eksempel

De eldre som reiste seg

Et prosjekt i en kommune på Sørlandet hadde mål om raskere utskriving av eldre, opererte pasienter for å frigjøre sengeplasser. Hva trengte pasientene hjelp med fra kommunen hvis de ble tidligere utskrevet fra sykehuset?

I samtaler med pasientene avdekket prosjektgruppen at de eldre ønsket hjelp til hverdagslige oppgaver som å hente posten, lage mat og støvsuge.

Prosjektgruppen ble rådet til å ta en ekstra grundig runde med kartlegging av pasientenes behov. De fant ut at pasientene rett og slett var redde for å falle og ikke klare å reise seg igjen.

Prosjektgruppen satte derfor i gang et prosjekt hvor de hjalp pasientene ned på gulvet under trygge forhold. Deretter fikk de eldre lære enkle teknikker for å komme seg på beina igjen.

Etter denne opplæringen følte mange av pasientene seg tryggere, og behovet for hjelp til matlaging og posthenting ble mindre.