What-is-innovation

Hva er innovasjon?

Innovasjon er noe nytt og nyttig som er tatt i bruk og skaper verdi.

Les mer

Gode innovasjoner kan gjøre systemer mer effektive, redusere kostnader, øke livskvalitet og mye mer. Det er ikke bare produkter eller teknologiske løsninger som regnes som innovasjoner. Bedre prosesser, tjenester, løsninger, ja – en forbedring av hvordan man for eksempel tar i bruk ny teknologi kan i seg selv være en innovasjon.

Innovasjon er altså et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny arbeidsmåte eller ny organisasjonsform som er tatt i bruk og skaper verdier. "Verdi" kan vurderes på mange ulike måter, for eksempel:

  • Økonomi og kost-/nytte (hvilke verdier skaper løsningen opp mot hva det koster å implementere og drive den?)
  • Kvalitet og redusert feilprosent
  • Effektivitet og produktivitet
  • Livskvalitet og tilfredshet
  • Omdømme og kundevennlighet
  • Brukervennlighet og enklere brukergrensesnitt
Se eksempel

Innovasjon kan også være å ta i bruk noe andre har utviklet. To kommuner i Midt-Norge ville implementere "The Eden Alternative", et eldreomsorgskonsept fra USA som skal eliminere ensomhet, hjelpeløshet og kjedsomhet. De startet da med to aktiviteter; (1) sende ledere på kurs for å få forankring, og (2) en feltstudie (behovskartlegging) for å finne ut hva kommunene burde prioritere i forhold til konseptet.

Prosjektet ble en suksess.

I feltstudien bodde for øvrig en ung designer på sykehjemmet for å observere og snakke med ansatte og beboere. Litt morsomt var det å oppleve at han straks ble akseptert som beboer: En dame på 100 år kom bort til ham og uttrykte sin bekymring over at han ikke kjente noen der, og hun anbefalte ham å ta kontakt med damene i hvite klær dersom han hadde et problem.